Köszöntés az új tanév (2022/2023) alkalmából

Tisztelt Szülő, Gondviselő és leendő Kollégistánk!

Örülünk, hogy először avagy visszatérőként kollégiumunkat tisztelték meg bizalmukkal.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket kollégiumunk által kitűzött pedagógiai céljainkról:

  • Kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók testi és lelki állapotának javítására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására
  • Folyamatosan törekszünk arra, hogy minél családiasabb légkör jellemezze a kollégiumot. Figyelmet fordítunk a lakószobák, tanulószobák, közös helyiségek illetve a kollégiumi környezet esztétikájára, otthonosabbá tételére.
  • Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztatjuk a tanulók szüleit a tanulók fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről, az iskolával együttműködve rendszeres kapcsolatot tartunk az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, illetve pedagógiai szakszolgálatokkal a tanulók érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében.
  • A kollégium segítséget nyújt a diákok továbbtanulásához, pályaválasztáshoz

A kollégisták tanulmányi munkáját korrepetáló tanárok, nyelvtanár, szükség esetén pszichológus segíti. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez a kollégium számítástechnikai termet, klubhelyiséget, kondi-termet és különböző szakköröket biztosít, szervez.

Kedves leendő kollégista!

Előre is köszöntünk a kollégium nevelőtestülete és diákönkormányzata nevében. Bízunk abban, hogy jól fogod érezni magad kollégiumunkban!

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.