A kollégium története

A kollégium története

Kollégiumunk megalakulása, a helyi középiskola születéséhez kötődik. 1951-ben megalakult a középiskola, az Állami Óvónőképző Intézet, a tanulók legnagyobb része vidéki volt.

A Tiszántúl minden megyéjéből voltak jelentkezők. Ezért vált szükségessé a középiskola diákotthonának megszervezése.

1952-ben így létrejöhetett egy 50 személy ellátására alkalmas középiskolai diákotthon a Rákóczi u. 30-32. szám alatti államosított magánházakban.

Első igazgatójának 1952 augusztusában Nádor Jánosnét nevezték ki, aki 10 évig vezette az intézményt.

Az 1953-54-es tanévben 90 lett a tanulók létszáma. 20000 Ftos költséggel alakították át a Rákóczi u. 20. szám alatti házat, így új épülettel gazdagodott a diákotthon.

1954-től az óvónőképzőt gimnáziummá szervezték át, aminek az volt a következménye, hogy fiúk is jelentkeztek a középiskolába. A vidéki fiúk is igényt tartottak diákotthoni elhelyezésre. Nagy anyagi áldozattal és sok fáradsággal hozták létre a Petőfi utcán a fiúdiákotthont. A diákok létszáma évről évre nőtt, 1961/62-ben már 115 fő volt.

1962-ben új leányrészleget alakítanak ki a Petőfi utcán. 1963-ban történik ismét nagyobb változás, az iskolai tanulók létszámának emelkedése miatt a diákotthonba is sokkal többen kérnek felvételt.

A probléma úgy oldódik meg, hogy 1963-ban új épületet kap a gimnázium, a régit (Hősök tere 2. – a mai kollégiumi épület) pedig átalakítják diákotthonná.

A gimnázium volt tornatermét ebédlővé és konyhává alakították át. Az átalakítás tervei alapján a diákotthont 134 fő elhelyezésére, a konyhát 300 adagosra tervezték.

1968 a diákotthon történetének egyik legfontosabb dátuma. Ekkor nyerte el a kollégiumi címet.

Az eddig önálló kollégiumot a tantestület javaslatára összevonták az iskolával, újra önálló intézménnyé csak a 2015-ben vált.

 

A 2008/2009-es tanévben bekapcsolódtunk a „Felzárkóztató a szakmatanuláshoz” című országos programba. Ezzel lehetőséget kínálunk a azoknak a hátrányos helyzetű tanulóknak akik alapfokú végzettség hiányában szeretnének szakmát tanulni.

A 2010/2011-es tanévtől kollégiumunk részt vesz az Arany János Kollégiumi Programban (AJKP-ban).

A program célja, hogy a kollégium és a középiskola összehangolt pedagógiai tevékenysége keretében, a kulcskompetenciák fejlesztésével készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola megkezdésére, és segítse tanulmányaik sikeres befejezését, a továbbtanulást, illetve a belépést a munka világába.

 

Évek alatt fokozatosan kialakult a diákotthon hagyományrendszere.

1965-66-ban már jól működő néptánccsoportja és irodalmi színpada volt a kollégiumnak. A helyi szerepléseken túlmenően a községi, járási és járások közötti vetélkedőkön is részt vettek és szép sikereket értek el. Hagyománnyá váló rendezvények lettek:

 • elsős avató,
 • a „Mikulás-est”,
 • karácsonyi ünnepség,
 • rejtvényfejtő bajnokság,
 • Valentin-napi üzenőfal,
 • farsangi játékok,
 • versfelolvasó est,
 • társasjáték vetélkedő,
 • húsvéti kézműves foglalkozás,
 • és a „seprűs ballagás”.

Ezek a rendezvények a kollégiumi közösség fejlődése szempontjából mindig fontosak voltak és maradtak.

A helység különböző intézményeivel jó kapcsolat jött létre. Így pl. a művelődési központtal, ahol sok színvonalas rendezvényt tudtak a kollégisták megtekinteni. 1971-ben az intézmény vásárolt egy filmvetítőt. Ettől kezdve a diákok igényeinek figyelembevételével vetíthettünk filmeket. A jelenben számos multimédiás eszköz segíti a fiatalok kikapcsolódását.

1967-ben lett át alakítva a pince egy részét klubszobává. Sportszerekkel való felszerelést követően kondicionáló terem kialakítása is megtörtént, továbbá biliárd, csocsó és asztalitenisz elérhető az aktívan kikapcsolódni kívánó diákoknak.

A kollégiumban két nagyon jól működő szakkör volt:

– a művészettörténeti szakkört Rettegi Istvánné vezette több mint 10 éven keresztül,

– a bélyeggyűjtők körét pedig Szabó Zoltán.

A jelenben sokféle szakkör érhető el a fiatalok számára (film, társasjáték, sport, PC, dekorációs stb.)

Sokszor vettünk részt a megyei kollégiumok között kulturális vetélkedőkön nagy sikerrel. 1983-tól a kollégiumok közötti versenymozgalomban arany oklevéllel minősítették munkánkat. Ezt az elismerést kollégiumunk a versenymozgalom befejezéséig hét alkalommal kapta meg. Az utóbbi évtizedben a következő országos szintű versenyeken vettünk részt rendszeresen, gyakran elhozva a legjobbaknak járó helyezéseket: AJKP Művészeti Fesztivál, „Erős diák” verseny, Mentors Digitális Nyelvi verseny.

 

A diákotthon megalapítása óta máig sok elhivatott pedagógus végezte úttörő avagy hétköznapi munkáját kitartással. Az intézmény vezetői időrendben a következők:

 • Nádor Jánosné (1952-1962),
 • Rési Jánosné (1962-1965),
 • Szabó Zoltán (1965-1977),
 • Magyar Andrásné (1977-1979),
 • Fülekiné Kremniczky Beáta (1979-1992),
 • Tordai Jánosné (1992-1996),
 • Demeter Zsófia (1996-1998),
 • Kövesi Györgyné (1998-2014),
 • Csendes Julianna (2014-2015),
 • Kövesi Tamás (2015- )