A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

10. számú melléklet a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelethez

(Itt érhető el a köznevelés információs rendszerében (KIR) publikált hatályos közzétételi lista)

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
A Kollégiumba minden köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyt létesítő tanuló (kiskorú esetén a szülő/gyám) kérheti felvételét.

2. Beiratkozásra meghatározott idő:
Szorgalmi időszakban folyamatosan.

3. A fenntartó által engedélyezett tanulólétszám:
120 fő

4. Az étkezési térítési díj mértékét a működtető (GESZ) az esetleges kollégiumi térítési díj mértékét a fenntartó (Berettyóújfalui Tankerületi Központ) határozza meg, a kedvezmények egyéni elbírálás alapján kerülnek megállapításra.

5. A kollégium nyitva tartása:
szorgalmi időszakban vasárnap 16.00-tól péntek 16.00-ig (rendezvények, bennmaradós hétvégék, nyári gyakorlat idején)

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai:

7. A kollégium hatályos szervezeti és működési szabályzata

8. A kollégium házirendje

9. A kollégium pedagógiai programja

10. Jelentősebb rendezvények:

Nemzeti ünnepek

  • március 15.
  • augusztus 20. (nyári szünet miatt nem intézményi szervezésben történik)
  • október 23.
  • október 6-án megemlékezünk az aradi vértanúkról.

Kollégiumi hagyományos ünnepek:

  • Verébavató
  • Mikulás est
  • Karácsonyi ünnepség
  • Farsangi ünnepség
  • Végzős kollégisták búcsúztatása
  • Gyermeknap

11. A kollégiumban dolgozó pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

Sorszám Beosztás Szakképzettség Végzettség
1. igazgató földrajz – testnevelés szakos tanár, okleveles tanulási pályatanácsadási tanár egyetem, főiskola
2. igazgatóhelyettes baptista hitoktató, biológia szakos tanár, biológus egyetem
3. kollégiumi nevelő tanár rajz szakos tanár és művelődésszervező főiskola
4. kollégiumi nevelő tanár szociálpedagógus főiskola
5. kollégiumi nevelő tanár magyar nyelv és irodalom, hitoktató, szociális asszisztens egyetem, főiskola
6. kollégiumi nevelő tanár gyógypedagógia tanár, gyógypedagógus egyetem, főiskola
7. kollégiumi nevelő tanár matematika szakos tanár főiskola

12. A szabadidős foglalkozások köre:

Sport- és szabadidős foglalkozás, karaoke szakkör, rajz és dekorációs szakkör, filmklub, dráma, társasjáték, divat és stílus szakkör, könyvklub.

13. Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége:
Jogszabályi feltételek megléte esetén megoldott.

14. A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám:

A csoport neve A csoport létszáma
előkészítő évf. 1. 11
előkészítő évf. 2. 12
9. évfolyam 20
10.  évfolyam 22
11.  évfolyam 21
12.   évfolyam 20